Özgür Adem Işıklı

#4 C#'da Self Signed Sertifika Oluşturma

28 September 2016

Bu bir kendime not yazısıdır. Daha sonradan unutma ihtimalime karşın kendimce notlar alıyorum.

C#'da kendinden imzalı bir serifika oluşturmak zorunda kaldığımda aşağıdaki kod bloğundan yararlandım.


public static byte[] CreateGeneralCert(SecureString password)
{
  using (CryptContext ctx = new CryptContext())
  {
    ctx.Open();
    X509Certificate2 cert = ctx.CreateSelfSignedCertificate(
      new SelfSignedCertProperties
      {
        IsPrivateKeyExportable = true,
        KeyBitLength = 512,
        Name = new X500DistinguishedName("cn=localhost"),
        ValidFrom = DateTime.Today.AddDays(-1),
        ValidTo = DateTime.Today.AddYears(1),
      });
    return cert.Export(X509ContentType.Pfx, password);
  }
}