Özgür Adem Işıklı

#5 Linux'ta Klasör Eşitleme

20 January 2017

Bu bir kendime not yazısıdır. Daha sonradan unutma ihtimalime karşın kendimce notlar alıyorum.

Linux'ta en sevdiğim komutlardan biri scp.

scp komutunun açılımı Secure Copy yani güvenli kopyalamadan geliyor. Bu komut ile ssh protokolü üzerinden iki farklı host arasında dosya transferi yapabiliyoruz. Sadece uzak bir bilgisayardaki dosyayı yerele indirmek için değil, yereldekini de uzaktaki bilgisayara yüklemek için kullanabiliyorsunuz.


scp -P 54 -r 192.166.66.66:/home/remote_folder /home/local_folder

Yukarıdaki örnekte 54 numaralı port üzerinden ssh protokolü ile bağlantı kurularak, 192.166.66.66 numaralı IP'ye sahip bilgisayarda bulunan remote_folder klasörü, yereldeki local_folder ile eşitleniyor.