Özgür Adem Işıklı Özgür Adem Işıklı Software Developer Resume About

Software Developer

Oracle’da SQL Döngüsü

Oracle üzerinde belirli bir veriye göre ardı ardına SQL kodu çalıştırmak istediğiniz döngü kullanmak zorundasınızdır. Tabi döngü kullanmak demek PL/SQL’e giriş yapmak demektir. Aşağıdaki kod parçası bu işi gerçekleştirmekte. Genel olarak bakıldığında öğrenci tablosundaki tüm öğrenci_no alanlarına göre notlar tablosuna her öğrenci için sözlü notu ekliyor. Siz de bu kodu istediğini şekilde düzenleyerek kullanabilirsiniz.


begin for veri in (Select ogrenci_no from ogrenci) loop
    insert into notlar (ogrenci_no, not_turu, not) values (veri.ogrenci_no, 'Sozlu' , 100) ;
end loop;
end;

What About Comments?

I do not use any comment system such as Disqus because of user's privacy. If you want to discuss something about this post, you may open an issue on the repo.

You may check what is the problem with Disqus;