Özgür Adem Işıklı

Oracle’da SQL Döngüsü

14 September 2012

Oracle üzerinde belirli bir veriye göre ardı ardına SQL kodu çalıştırmak istediğiniz döngü kullanmak zorundasınızdır. Tabi döngü kullanmak demek PL/SQL’e giriş yapmak demektir. Aşağıdaki kod parçası bu işi gerçekleştirmekte. Genel olarak bakıldığında öğrenci tablosundaki tüm öğrenci_no alanlarına göre notlar tablosuna her öğrenci için sözlü notu ekliyor. Siz de bu kodu istediğini şekilde düzenleyerek kullanabilirsiniz.


begin for veri in (Select ogrenci_no from ogrenci) loop
    insert into notlar (ogrenci_no, not_turu, not) values (veri.ogrenci_no, 'Sozlu' , 100) ;
end loop;
end;