Özgür Adem Işıklı Özgür Adem Işıklı Software Developer Resume About

Software Developer

MySQL Sorgularında Satır Sayısı

MySQL ile çalışırken yazdığınız SQL sorgularının sonuçlarına otomatik olarak satır sayısı alanı da ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki SQL kodunda bu işlemin nasıl yapıldığı gösterilmektedir.


SELECT 	@rownum := @rownum + 1 AS sira_no, adi, soyadi
FROM      ogrenci, (SELECT @rownum := 0) r

Bu sorguda öğrenci tablosundan adi ve soyadi alanları listelenmekte ve bu alanların başına sıra numarası yani satır sayısı eklenmektedir.

What About Comments?

I do not use any comment system such as Disqus because of user's privacy. If you want to discuss something about this post, you may open an issue on the repo.

You may check what is the problem with Disqus;