MySQL Sorgularında Satır Sayısı

MySQL ile çalışırken yazdığınız SQL sorgularının sonuçlarına otomatik olarak satır sayısı alanı da ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki SQL kodunda bu işlemin nasıl yapıldığı gösterilmektedir.


SELECT 	@rownum := @rownum + 1 AS sira_no, adi, soyadi
FROM      ogrenci, (SELECT @rownum := 0) r

Bu sorguda öğrenci tablosundan adi ve soyadi alanları listelenmekte ve bu alanların başına sıra numarası yani satır sayısı eklenmektedir.