Özgür Adem Işıklı

ROS - Robot Operating System Nedir?

10 March 2015

Öncelikle ROS'u kısaca tanımlamaya çalışacağım;

ROS Ne Değildir?

ROS Dağıtımları

ROS ve Komponentleri

ROS Core

ROS Master,

ROS Stacks & Packages

ROS kodu iki farklı seviye içerisinde gruplanmıştır;

Packages, ROS'a çok küçük bir bağımlılıklar bağlanmış yazılım koleksiyonlarıdır. Stacks ise bu ufak parçaların bir araya gelerek oluşturduğu dağıtıma verilen isimdir.

Packages

Nodes

Build System

Komut Satırı

ROS aşağıdaki bazı komutları içerisinde barındırır;

İletişim Yolları

Topic (Pub/Sub)

Service (Higher Priority)

Actions

Messages