ROS - Robot Operating System Nedir?

Öncelikle ROS’u kısaca tanımlamaya çalışacağım;

 • Robotlar için bir işletim sistemidir.
 • Paketler için bir koleksiyondur ve yazılım derleme aracı olarak kullanılmaktadır.
 • Dağıtılmış işlemler/makineler arası iletişim ve yapılandırma için bir mimaridir.
 • Sistemin çalışma ve analiz aşamaları için geliştirme aracı olarak kullanılabilir.
 • Dil bağımsız bir mimariye sahiptir. Aynı robot üzerinden birçok farklı dil kullanılabilir. (c++, python, lisp, java)

ROS Ne Değildir?

 • Gerçek bir işletim sistemi değildir.
 • Bir programlama dili değildir.
 • Geliştirme ortamı/IDE değildir.

ROS Dağıtımları

 • ROS Fuerte Turtle
 • ROS Electric Emys
 • ROS Diamondback
 • ROS C Turtle
 • ROS Box Turtle

ROS ve Komponentleri

ROS Core

ROS Master,

 • Merkezi XML-RPC sunucusudur.
 • Bağlantıların iletişimi sağlamaktadır.
 • Sabit konfigürasyon parametreleri ya da diğer keyfi verileri kaydeder.
 • Aslında, insanların anlayabileceği dilde mesajları barındırran ağ tabanlı bir yapıdır.

ROS Stacks & Packages

ROS kodu iki farklı seviye içerisinde gruplanmıştır;

 • Packages
 • Stacks

Packages, ROS’a çok küçük bir bağımlılıklar bağlanmış yazılım koleksiyonlarıdır. Stacks ise bu ufak parçaların bir araya gelerek oluşturduğu dağıtıma verilen isimdir.

Packages

 • Kodlarınızı, build yapılandırmasınızı ve launch dosyalarınızı barındıran bir dizindir.
 • Birden fazla node içerebilir.
 • İçerisinde manifest.xml adında bağımlılıkların tanımlandığı bir konfigürasyon dosyası barındırır.
 • Sadece paketin amacı ile ilgili kodları içerir.

Nodes

 • Bazı fonksyionları yerine getiren yapılardır.
 • Diğer Topic ve Servicesler ile haberleşebilir.
 • Node isimleri benzersizdir.
 • Node yapısı, iyi ayrılmış, skale edilebilir bir yapının oluşturulması için vardır.

Build System

 • Kodların nasıl derleneceğinin belirtildiği CMakelist.txt dosyasına ihtiyaç duymaktadır.
 • rosmake komutu paket ve bağımlılıkları derler.
 • Eğer bağımlılıklar indirilmemişse, indirilir ve kurulur.
 • Aynı anda birden fazla paket derlenebilir. ROS önce bağımlılıkları çözer.

Komut Satırı

ROS aşağıdaki bazı komutları içerisinde barındırır;

 • roscd: ROS paketi dizinine geçer.
 • rosls: Paket içeriğini listeler.
 • rosmake: Paketi derler.
 • roscreate-pkg: Yeni bir paket oluşturur.
 • rosdep: Paket bağımlılıklarını listeler.
 • roscp: Paketler arası kopyalama işlemi gerçekleştirir.
 • rostest: Test dosyalarını çalıştırır.

İletişim Yolları

Topic (Pub/Sub)

 • Asenkron iletişimler için kullanılır.
 • İçerisinde güçlü mesaj tipleri barındırır.
 • Callback fonksyionlara sahiptir, bu sayede mutli-thread çalışabilir.
 • İstek/cevap etkileşimleri için uygun değildir.
 • Çoktan-Çoka bağlantılar için uygundur.

Service (Higher Priority)

 • Standart fonksiyonlar gibi, senkron olarak kullanılır.
 • Güçlü mesaj tiplerini içerisinde barındırır.
 • Bire-bir iletişim için uygundur.
 • Birden fazla istemciler olabilir.
 • Servis çağrıları boyunca Topic Callback fonksyionları herhangi bir sorun teşkil etmez.

Actions

 • Topic yapısının üzerine inşaa edilmiştir.
 • Uzun işlemler gerçekleştirilmesi için kullanılır.
 • İptal edilebilir.

Messages

 • Node iletişimi mesaj gönderimi üzerine kuruludur.
 • Mesajlar, özel tipli alanlardan oluşan bir veri yapısından ibarettir.
 • ROS içerisinde birçok hazır mesaj standartı vardır ve özel olarak buna yenileri eklenebilir.