PHP ve Annotation Kullanımı

Annotation kavramı veriler hakkında ön bilgiler veren başka veri blokları, notlar olarak adlandırılır. Normalde bir özellikleri yoktur. PHP ile yazılım geliştirme aşamasında da annotation’lar doküman blokları içerisinde sıkça kullanılır ama yazılıma etki etmezler. Ancak bazen bu durum farklılaşabilir.

JAVA gibi bazı dillerde annotation dilin bir parçasıdır ve programın çalışmasına doğrudan etki eder. Ancak konumuz PHP. :)

PHP’deki Kullanım

Normal şartlar altında aşağıdaki gibi doküman bloklarına yazılan kodlar PHP tarafından yorumlanmaz ve programın akışına herhangi bir katkı sağlamaz.


/**
 * This method gets the record by id
 *
 * @param integer 		$id 
 * @return object
 */
public function find($id)
{
	// code samples
}

Ancak PHP’de ReflectionClass olarak adlandırılan bir takım sınıflarla bir sınıf için instance oluşturmadan, o sınıf hakkında bilgiler alabilirsiniz ve buna doküman blokları da dahildir;


/** 
* A test class
*
* @param foo bar
* @return baz
*/
class TestClass { }

$rc = new ReflectionClass('TestClass');
var_dump($rc->getDocComment())

Böylece herhangi bir sınıfın, herhangi bir metodunu çağırmadan önce döküman bloguna yazılan annotation’la program akışlarını değiştirebilirsiniz.

Neden?

“Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulur?” sorusunu duyuyor gibiyim. Buna Symfony Framework içerisinde kullanılan Doctirine ORM modelleriyle cevap vermek güzel olabilir;


/**
 * @ORM\Entity
 * @ORM\Table(name="product")
 */
class Product
{
  /**
   * @ORM\Column(type="integer")
   * @ORM\Id
   * @ORM\GeneratedValue(strategy="AUTO")
   */
  protected $id;

  /**
   * @ORM\Column(type="string", length=100)
   */
  protected $name;
}

Bir kez bu ön yorumlama işlemiyle çok kullanışlı sınıflar oluşturmanız mümkün. Ancak buna rağmen annotation kullanmanın zararlı olduğunu düşünenler de var. Tek bir doğru olamayacağı için her iki tarafa da kulak vermek ve uygulamaları görmek en akılcı yol olabilir.

Kolay Taraf

Ancak siz böyle bir yapıyı uygulamalarınızda oluşturmak isterseniz, Reflection sınıfları ile uzun uzadıya uğraşmanıze gerek yok. Bu işi oldukça basit bir şekilde halleden bir paketimiz bile var; Annotations. Üstelik şuanda PHP-7 desteğiyle ilgili bir branch oluşturularak çalışmalara başlanmış bile.

İlgili paketi kullanarak aşağıdaki gibi hızlıca annotation yorumlayabilirsiniz;


$annotations = $reader->getClassAnnotations('FooController');
$annotations->get('name')   // > string(3) "Foo"
$annotations->get('accept')  // > array(3){ [0] => "json" [1] => "xml" [2] => "csv" }

Paket ile ilgili çok daha detaylı bilgileri dokümanı üzerinden öğrenebilirsiniz; https://github.com/marcioAlmada/annotations