22 Başlıkta Finlandiya Eğitim Sistemi

 • Finlandiya’da çocuklar 7 yaşlarını bitirmeden okula başlamazlar.
 • Onlar üniversite yıllarına kadar nadiren sınav olur ya da ev ödevi alırlar.
 • Çocuklar eğitimlerinin ilk altı yılı boyunca hiç bir şekilde ölçülmez ya da değerlendirilmezler.
 • Çocuklar 16 yaşlarına geldiğinde, bir sonraki eğitim kurumuna öğrenci seçimi için tek bir standart test sistem yoktur.
 • Çok zeki, zeki ya da geride kalmış olduklarına bakılmaksızın, tüm çocuklara aynı sınıfta eğitim verilir.
 • Finlandiya öğrenci başına Birleşik Devletler’den %30 daha az harcama yapmaktadır.
 • Çocukların %30′u ilk 9 yıl içinde ekstradan yardım almaktadır.
 • Öğrencilerin %66′su üniversiteye gitmektedir. (Avrupa’nın en yüksek oranıdır.)
 • Zayıf ve güçlü öğrenciler arasındaki fark dünyada en az olan eğitim sistemidir.
 • Fen derslerinde hiç bir sınfın kapasitesi 16′yı geçmemektedir. Böylelikle tüm öğrenciler daha etkin pratik yapabilmektedirler.
 • Halkın %93′ü en az lise mezunudur.
 • Finli öğrencilerin %43′ü meslek liselerine gitmektedir.
 • ABD’de 27 dakika olan ilk öğretim öğrencilerindeki ders araları süresi Finlandiya’da 75′tir.
 • Öğretmenler sınıfta sadece 4 saatlerini geçirirler ve haftada iki saatlerini “Mesleki Gelişim” için ayırırlar.
 • Finlandiya’da neredeyse New York şehrindeki kadar öğretmen bulunmasına rağmen, öğretmen başına çok daha az öğrenci düşmektedir.
 • Finlandiya’da okulların tamamı devlet okuludur.
 • Finlandiya’daki tüm öğretmenler devlet tarafından mali desteği sağlanmış yüksek lisans mezunudurlar.
 • Ulusal müfredat sadece genel ilkelerden oluşur.
 • Öğretmenler mezun olan en iyi %10′dan seçilirler.
 • 2010 yılında 660 ilk öğretim okulu ve eğitim yuvası için 6600 öğretmen adayı mücadele etmiştir.
 • Finlandiya’lı bir öğretmen için ortalama başlangıç maaşı 2008 yılında 29.000$’dır.
 • Öğretmenler doktorlar ve avukatlarla aynı statüdedir.