Özgür Adem Işıklı Özgür Adem Işıklı Software Developer Resume About

Software Developer

22 Başlıkta Finlandiya Eğitim Sistemi

 • Finlandiya’da çocuklar 7 yaşlarını bitirmeden okula başlamazlar.
 • Onlar üniversite yıllarına kadar nadiren sınav olur ya da ev ödevi alırlar.
 • Çocuklar eğitimlerinin ilk altı yılı boyunca hiç bir şekilde ölçülmez ya da değerlendirilmezler.
 • Çocuklar 16 yaşlarına geldiğinde, bir sonraki eğitim kurumuna öğrenci seçimi için tek bir standart test sistem yoktur.
 • Çok zeki, zeki ya da geride kalmış olduklarına bakılmaksızın, tüm çocuklara aynı sınıfta eğitim verilir.
 • Finlandiya öğrenci başına Birleşik Devletler’den %30 daha az harcama yapmaktadır.
 • Çocukların %30′u ilk 9 yıl içinde ekstradan yardım almaktadır.
 • Öğrencilerin %66′su üniversiteye gitmektedir. (Avrupa’nın en yüksek oranıdır.)
 • Zayıf ve güçlü öğrenciler arasındaki fark dünyada en az olan eğitim sistemidir.
 • Fen derslerinde hiç bir sınfın kapasitesi 16′yı geçmemektedir. Böylelikle tüm öğrenciler daha etkin pratik yapabilmektedirler.
 • Halkın %93′ü en az lise mezunudur.
 • Finli öğrencilerin %43′ü meslek liselerine gitmektedir.
 • ABD’de 27 dakika olan ilk öğretim öğrencilerindeki ders araları süresi Finlandiya’da 75′tir.
 • Öğretmenler sınıfta sadece 4 saatlerini geçirirler ve haftada iki saatlerini “Mesleki Gelişim” için ayırırlar.
 • Finlandiya’da neredeyse New York şehrindeki kadar öğretmen bulunmasına rağmen, öğretmen başına çok daha az öğrenci düşmektedir.
 • Finlandiya’da okulların tamamı devlet okuludur.
 • Finlandiya’daki tüm öğretmenler devlet tarafından mali desteği sağlanmış yüksek lisans mezunudurlar.
 • Ulusal müfredat sadece genel ilkelerden oluşur.
 • Öğretmenler mezun olan en iyi %10′dan seçilirler.
 • 2010 yılında 660 ilk öğretim okulu ve eğitim yuvası için 6600 öğretmen adayı mücadele etmiştir.
 • Finlandiya’lı bir öğretmen için ortalama başlangıç maaşı 2008 yılında 29.000$’dır.
 • Öğretmenler doktorlar ve avukatlarla aynı statüdedir.

What About Comments?

I do not use any comment system such as Disqus because of user's privacy. If you want to discuss something about this post, you may open an issue on the repo.

You may check what is the problem with Disqus;