Özgür Adem Işıklı

#3 Microservice Notlarım

07 February 2016

Bu bir kendime not yazısıdır. Daha sonradan unutma ihtimalime karşın kendimce notlar alıyorum.

Mikro servisler birbirleriyle çalışan küçük, otonom yapılardır. Peki "Ne kadar küçük?" soruna cevap olarak Jon Eaves diyor ki: "Bir mikroservis iki hafta içerisinde yeniden yazılabilir bir şey olmalıdır. Bir diğer basma kalıp düşünceye göre; Yeterince küçük olması gerektiğinde daha küçük değil."