Özgür Adem Işıklı Özgür Adem Işıklı Software Developer Resume About

Software Developer

#5 Linux'ta Klasör Eşitleme

Bu bir kendime not yazısıdır. Daha sonradan unutma ihtimalime karşın kendimce notlar alıyorum.

Linux’ta en sevdiğim komutlardan biri scp.

scp komutunun açılımı Secure Copy yani güvenli kopyalamadan geliyor. Bu komut ile ssh protokolü üzerinden iki farklı host arasında dosya transferi yapabiliyoruz. Sadece uzak bir bilgisayardaki dosyayı yerele indirmek için değil, yereldekini de uzaktaki bilgisayara yüklemek için kullanabiliyorsunuz.


scp -P 54 -r 192.166.66.66:/home/remote_folder /home/local_folder

Yukarıdaki örnekte 54 numaralı port üzerinden ssh protokolü ile bağlantı kurularak, 192.166.66.66 numaralı IP’ye sahip bilgisayarda bulunan remote_folder klasörü, yereldeki local_folder ile eşitleniyor.

What About Comments?

I do not use any comment system such as Disqus because of user's privacy. If you want to discuss something about this post, you may open an issue on the repo.

You may check what is the problem with Disqus;