Özgür Adem Işıklı Özgür Adem Işıklı Software Developer Resume About

Software Developer

#8 Enum Veri Tiplerinin Serileştirilmesi

Bu bir kendime not yazısıdır. Daha sonradan unutma ihtimalime karşın kendimce notlar alıyorum.

Giriş

Web programlama tecrübelerime PHP ile başlayıp JS ile devam ettiğimden, C# kullanmaya başladığım dönemde, bilmeme rağmen göz ardı ettiğim Enum sabitlerine bugünlerde hayranlık duyuyorum. Her ne kadar aramızdaki duygusal bağ gereksiz olsa da, geliştirme ve refactoring anında sağladığı avantajlar yabana atılacak türden değil.

Geçtiğimiz günlerde Enum tipindeki verileri bir Web API projesinde, string karşılıkları olarak serileştirme ihtiyacı hissetim. Bunun için hazırlanmış çok basit bir Attribute yardımıyla bu işi kolaylıkla halledebiliyoruz.

Uygulama


public enum UserType
{
  ADMIN,
  MODERATOR,
  STANDARD
}

public class User
{
  
  [JsonConverter(typeof(StringEnumConverter))]
  public UserType type;

}

What About Comments?

I do not use any comment system such as Disqus because of user's privacy. If you want to discuss something about this post, you may open an issue on the repo.

You may check what is the problem with Disqus;