Özgür Adem Işıklı Özgür Adem Işıklı Software Developer Resume About

Software Developer

#9 CSharp İle Generic Sınıf İşlemleri

Bu bir kendime not yazısıdır. Daha sonradan unutma ihtimalime karşın kendimce notlar alıyorum.

Giriş

C# üzerinde sevdiğim bir başka özellik, zarif kullanımları açısından Generic Classes kavramı. Bu tarz sınıflar belirli işlemlerin gerçekleştirilmesini, belirli sabit veri türlerinden bağımsız olarak yapmaya yarıyor. Bu yazı üzerinde de unutmak istemediğim bazı kullanımları not almayı istiyorum.

Uygulama


public class Test 
{

  public void Process< T >()
  {
    Type type = typeof(T);
    MyCustomType instance = (MyCustomType)Activator.CreateInstance(type);
  }

  public void Run()
  {
    Process< MyCustomType >();
  }

}
 • Process metodu tanımında nasıl Generic Class alabileceğimizi ve metodun içerisinde de (Generic Class konusundan bağımsız olarak) nasıl bir type için yeni bir instance oluşturabileceğimizi görüyoruz.
 • Run metodu içerisinde de Generic Class tanımı içeren bir metodu nasıl çağırabileceğimizin örneği bulunmaktadır.

What About Comments?

I do not use any comment system such as Disqus because of user's privacy. If you want to discuss something about this post, you may open an issue on the repo.

You may check what is the problem with Disqus;